Vul uw zoekterm in
en klik op ‘Zoeken’.

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Jan Truyen Beeld & Geluid
respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de
verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en gebruik van de website
jantruyen.nl We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring
wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke
rechten u heeft.
Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Jan Truyen Beeld & Geluid verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Jan Truyen Beeld & Geluid verzamelt persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.
2/4
Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
· Om goederen en diensten bij u te leveren;
· Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
· U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
· Het afhandelen van uw betaling;
Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Jan Truyen Beeld & Geluid
bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden,tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke
plicht. Ook de door ons gebruikte programma's verwijderen automatisch gebruikers- en
gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.
Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Jan Truyen Beeld & Geluid treft
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen
en richtlijnen.
Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres
niet aan derden verstrekt.
Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te
bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal
van dienst te zijn, plaatst deze website "tracking cookies" op uw computer. Hierdoor kunnen wij u
herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt,
wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar
alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u.
De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om
u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd
worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
3/4
Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht
van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens
er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw
persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan
te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw
persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een
wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@visound.nl
Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u
bezwaar maakt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Links
Op de website kunnen een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst zijn.  Wij kunnen
geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die
organisaties. Jan Truyen Beeld & Geluid raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die
betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.
Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Jan Truyen Beeld & Geluid. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze
diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde
privacyverklaring.Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Jan Truyen Beeld & Geluid aanvaardt geen

 

Nieuws

 • Camera bewaking
  U kunt ook voor Camera bewaking bij ons terecht
  Lees meer >>
 • Computers bij Jan Truyen
  Jan Truyen breid assortiment uit...
  Lees meer >>

Openingstijden

 

OPENINGS TIJDEN  SERVICE - AFHAALPUNT :

 

ma t/m do

van 13:00 - 18:00
  vrij van 13:00 - 20:00
  za van 09:00 - 16:00

 

Tel.: 0495 - 631257

Ons verzorgingsgebied

 

 

Aanbiedingen

  Kijk voor actuele aanbiedingen  
  spoedig weer hier